Γνωμοδότηση κυκλοφοριακής μελέτης Ελ. Βενιζέλου - Τμήμα 2 / Φιλιππουπόλεως / Δαβάκη.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: