Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού λεωφορείου με αριθ. ΚΗΟ 8551 για τη μεταφορά του χορευτικού τμήματος ενηλίκων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων στο σπήλαιο Αγγίτη στην πόλη της Δράμας καθώς και στα χωριά Μικρόπολη και Περιθώρι του Νομού Δράμας.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: