Εγκριση μετάβασης του Δημοτικού Λεωφορείου με αριθ. ΚΗΟ 8551 για την μεταφορά χορωδιών την Κυριακή 24/5/2014 στο Γαλλικό Κιλκίς

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: