Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ.89 της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την κατάργηση της Οικοδομική Γραμμής και δημιουργία νέας οικοδομικής γραμμής

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: