Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων του Urigasvhili Badr

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: