Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με αριθμό μελέτης 68/2013 και Κ.Α.Ε.Ε-0298-13», προϋπολογισμού 199.977,00€,

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: