Έγκριση ονοματοδοσίας του Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 167 της .Κ. Μενεμένης (πρώην Δημαρχείο Μενεμένης) σε ΄΄ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ΄΄ »

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: