Έγκριση Πρακτικού Νο 1 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ορισμού προσωρινού αναδόχου της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελέτης 15/2022.

Αριθμός Απόφασης:

240

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: