Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων», ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας.

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: