Εγκριση όρων διακήρυξης , τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" προυπολογισμού 499.982,69€ μετά του Φ.Π.Α. 23%. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: