Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αριθ. μελ. 90/2020

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: