Εξειδίκευση των πιστώσεων για την επιχορήγηση των Ναών , Αθλητικών - Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου μας, εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021.

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: