Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. (ΑΝΕΘ Α.Ε.) για την εκτέλεση Του έργου «Επίβλεψη των εργασιών Πολιτικού Μηχανικού της Σύμβασης του Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ-ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: