Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: