«Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια της ανάθεσης για το τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: