«Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβάσεων στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων».

Αριθμός Απόφασης:

419

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: