Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την ανάθεση «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

372

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: