Έγκριση πρακτικού-Αναδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου " Αναβάθμιση λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης¨".

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: