Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκμίσθωσης λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων. Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: