Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρέμνων και φύτευσης νέων δένδρων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: