Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης των οχημάτων μηχ/των έργου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: