Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020». Οριστική Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: