Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019». Οριστική Κατακύρωση Μέρους Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: