Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

297

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: