Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων», αριθμ.μελ.65/20. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: