Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεμα δένδρων», αριθ,. μελέτης 83/15. Ακύρωση και επανάληψη διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

324

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: