Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018», Τμήμα Β. Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: