Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπολειπόμενων τμημάτων της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: