Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: