Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Οριστική/Προσωρινή κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: