Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, σκεπάστρων κάδων & επίστυλων απορριμματοδεκτών». Κατακύρωση μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

078

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: