Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού (τμήμα 4: Προμήθεια λιπαντικών )

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: