Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο : « Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Α. Καραφώτης» (Αρ. Μελ. 2Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000.00 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

084

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: