Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021 μετά την 1η τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2021 αυτής.

Αριθμός Απόφασης:

325

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: