Έγκριση πρόσληψης προσωπικού υπηρεσιών καθαριότητας, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (Ν. 4

Αριθμός Απόφασης:

373

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: