Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών».

Αριθμός Απόφασης:

362

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: