Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/16.

Αριθμός Απόφασης:

363

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: