Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/16

Αριθμός Απόφασης:

352

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: