Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών 10/12/2018

Αριθμός Απόφασης:

353

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: