: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου» με αριθ. μελ.: 84/2008 και προϋ/σμό: 981.644,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: