Υποβολή αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση για χρήση, οικοπέδου μετά του επ’ αυτού κτιρίου (πρώην ιδιοκτησία Φέσσα) ιδιοκτησίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού Ακριτών στο Δήμο Αμπελοκήπων –Μενεμένης για τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων και Καλλιτεχνικού Ενιαίου Λυκείου

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: