Εγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών του Δήμου» (αριθ. μελέτ. 47/2007, ΑΕ 231).

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: