Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση αναγκαίων υποδομών στο γήπεδο Μιγκοτζίδη για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων» με αριθμό μελέτης 29/2010 και πρ/σμό 22.140,00€.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: