Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μελέτη και έργα εξοικονόμησης νερού ύδρευσης στους Δήμους του Π.Σ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή (Δήμος Μενεμένης) Β. Κατασκευή αντλιοστασίων-δεξαμενών αποθήκευσης νερού», με αρ. μελ. 15/2003 και προϋπολογισμό: 127.482,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: