Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014

Αριθμός Απόφασης:

404

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: