Έγκριση Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: