Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: