Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ1353/ 20/03/2018 πρόσκληση(κωδικός πρόσκλησης 086.5a ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙ

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: