Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με την ιδιότητα του Συνδεδεμένου Εταίρου, στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», στην 3η Δέσμη Δράσεων – Δράσεις Συμβουλευτικής.

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: