Υποβολή από το δημοτικό ταμία των μηνιαίων στοιχείων εσόδων και εξόδων στην Οικονομική Επιτροπή.

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: